Privacy

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan.

In het  Privacyreglement Margot Sanders Logopedie  kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt.

Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Margot Sanders, op tel. 06 53324507 of via het contactformulier op de website.