Werkwijze

Eerste afspraak

Voor logopedische behandeling heeft u een verwijzing van uw huisarts, tandarts, orthodontist of specialist nodig.

Hulpvraag

Voor logopedische behandeling heeft u een verwijzing van uw huisarts, tandarts, orthodontist of specialist nodig. Na aanmelding vindt er een intake plaats. Samen met u wordt de hulpvraag besproken.

De hulpvrager staat centraal en is medeverantwoordelijk voor het welslagen van de behandeling. Naast de hulpvraag wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van de persoon in zijn omgeving.

Op grond van dit eerste gesprek wordt bepaald welke onderzoeken nodig zijn. Vaak wordt hiermee al meteen gestart. (Bij het eerste bezoek vragen wij u de verwijzing, de zorgverzekeringspas en een geldig identiteitsdocument (ID-kaart of paspoort) mee te nemen.)

Het eerste bezoek duurt ongeveer een uur, de keren daarna maximaal een half uur.

Voor elke hulpvraag wordt er gezocht naar een bij de persoon passende begeleidingsvorm.

Onze werkwijze is meedenken, afstemmen en samenwerken.
Zo bereiken we het gewenste resultaat.

Behandeltraject

Als de onderzoeken zijn afgerond, worden de bevindingen met u besproken.

Er wordt een logopedische diagnose gesteld en als logopedie geïndiceerd is, wordt het behandelplan met u besproken.

Vervolgens wordt gestart met de behandelingen. Tijdens het gehele behandelingstraject heeft u te maken met een enkele vaste behandelaar. Wij hechten veel belang aan een goede samenwerking met de patiënt (en de ouder(s)/verzorger(s)). Wij vinden het in de meeste gevallen belangrijk dat u als ouder/verzorger bij de behandelingen aanwezig bent. Doordat U ziet wat er gebeurt en er direct overleg mogelijk is, zal de motivatie om (spelenderwijs/ ‘tussen de bedrijven door’) te oefenen toenemen. Uw betrokkenheid bij de therapie is een voorwaarde om te komen tot een goed resultaat.

Wanneer het doel naar tevredenheid is behaald, wordt in overleg met u de behandeling afgesloten. Ook wordt u gevraagd een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen

Ouders worden nauw bij de behandeling betrokken

Samenwerking

Samenwerking met andere disciplines (bijv. tandarts, orthodontist, fysiotherapeut, leerkracht) is belangrijk.

Wij werken nauw samen met verschillende orthodontisten en tandartsen in Oss en omstreken. Zo bundelen wij onze krachten. Wij willen kinderen en volwassenen helpen om de vorm van het gebit te verbeteren. Soms is een afwijkende spierfunctie de oorzaak van een afwijkende vorm van het gebit. Wij werken aan de functieverbetering (oromyofunctionele therapie), en de orthodontist aan de vorm. Spierfunctieverbetering levert indirect ook vormverbetering op. Om deze contacten aan te mogen gaan, wordt u gevraagd een toestemmingsverklaring te tekenen.